COLOFON - Zittesje Vastelaovesmeziek

Ga naar de inhoud
DIVERSE
Colofon/ Disclaimer:

Webdesign en ongerhoud van dees websait: RBZitterd

Ozze sjpisjale dank geit oet nao Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd veur ’t besjikbaar sjtelle van ein groot gedeilte van de tekste van leidjes en aan alle sjrievesj en kompeniste.

Dees website wurt reigelmatig en mit zörg ongerhauwte, toch is ‘t neit oetgesjlaote dan sommige infermase onvolleidig is of angesjzins neit klop.
Es geer verkeerde infermese en/of namen zeet sjtaon, of höb geer aanvullende infermase num dan kontak mit os op via e-meel of sjrief os ein bericht via ozze kontak pagina. Dan zal dit waere aangepas en/of verwirk.

De rechte van ’t grootste gedeilte van de leidjes zo-es geplaatsj op dees websait lègk bie Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd, veer ‘Vastelaovend Zitterd’ zeen op gein énkele wies rechhöbbende van tekste/meziek van leidjes.

Video’s zeen van YouTube van de kanale van o.a. Marotte TV, VastelaovendZitterd en L11-Alaaf.

Dees websait bevat verwiezinge en links nao anger websait die boete ‘t domein van dees websait lègge. Veer zeen neit verantwoordelik of aanspraokelik veur eventueel sja door ‘t bezuike van gelinkte websaits.

Es geer nog vraoge en/of opmerkinge höb dan kent geer kontak mit os opnumme via de kontakpagina.

© www.vastelaovendzitterd, 2003 - 2017
Colofon/ Disclaimer:

Webdesign en onderhoud van deze website: RBZitterd

Onze speciale dank gaat uit naar Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd voor het beschikbaar stellen van een groot gedeelte van de teksten van de liedjes zoals geplaatst op deze website en aan alle schrijvers/componisten van de liedjes.

Deze website wordt regelmatig en zorgvuldig onderhouden. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie onvolledig of anderszins onjuist is.
Als u verkeerde informatie en/of namen ziet staan of heeft u aanvullende informatie, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen of schrijf ons een bericht via onze contact-pagina. Deze informatie zal dan worden aangepast en/of aangevuld.

De rechten van het grootste gedeelte van de liedjes zoals geplaatst op deze website ligt bij Sjtadsvastelaovesvereiniging De Marotte Zitterd, wij ‘Vastelaovend Zitterd’ zijn op geen enkele wijze rechtenhebbend van teksten/muziek van de liedjes.

Video’s zijn van YouTube van de kanalen van o.a. Marotte TV, VastelaovendZitterd en L11-Alaaf.

Deze website bevat verwijzingen en links naar andere sites die buiten het domein van deze website liggen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade door het bezoeken van gelinkte sites.

Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan kunt u contact opnemen met ons de contactpagina.

© www.vastelaovendzitterd, 2003 - 2017
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2017
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2017
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2017
Terug naar de inhoud