Allemaol Trööte - Zittesje Vastelaovesmeziek

Ga naar de inhoud
ALLEMAOL TRÖÖTE
 
Teks en Meziek: Math Niël
Jaortal: 1988
Zangk: diverse
LP: Zitterd Alaaf (1988); zangk: Math Niël
CD: Door 't Dölle haer (1998); zangk: Math Niël
CD: Zitterd dreed door (2014); zangk: Floren Hendrix


Door 't jaor is Zitterd vol meziek.
Mit de kirmes, mit St. Joep, mer auch mit carnaval.
En de trööt, wie lestig 't auch liek,
mot auch dao zeen mit persesse of ei sjterfgeval.
Ach de blözesj van de trööt zeen dan prezent.
Dan zeen alle luuj van Zitterd gans kontent.

Refrein:
Trööte, allemaol trööte.
In Zitterd heurt me niks ... es trööte.
Me heurt ze hie, me heurt ze dao, me heurt ze euveral.
Me blees ze hie, me blees ze dao, 't is weier carnaval.
Trööte, allemaol tröte.
Zonger trööt is 't in Zitterd niks gedaon.
 
Mèr wie waor, d'r zeen tes auch derbie,
die 't ganse jaor te sjtinke ligge in de kas.
En ochèrm, is 't dan weier tied,
is geinein ventil of pomp die 't dan nog mer deit.
Kump de pòtsdouk en get aolig sjnel derbie,
wilt'r mitdoon, angesj lik 'r op ein zie.
 
En tot sjlot vertel ich uch dan noe,
Mit de vastelaovend weite ze toch waat ze doon.
Jeder sjtraot of gats kent noe gein roe.
Zuug ze blinke, heur ze klinke, waat is dat toch sjoon.
Want gein trööt is mee kapot, ze sjpeelt wie nuuj,
sjpeelt veur Zitterd, jao, ze sjpeelt veur alle luuj.
 
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2017
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2017
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2017
Terug naar de inhoud