Alaaf, dat waar 't lèste waat hae reip - Zittesje Vastelaovesmeziek

Ga naar de inhoud
ALAAF, DAT WAAR 'T LÈSTE WAAT HAE REIP
Vastelaovessjlaager 1982
 
Teks en Meziek: Ger Muyres
Jaortal: 1982
LP: Zittesje leidjes raege (1982); zangk: Thei Hunnekens
CD: In Zitterd is get oet (1992); Zangk: Thei Hunnekens


Refrein:
Alaaf, dat waar 't leste waat hae reip, doe veil 'r òm en sjleip.
Alaaf, dat waar 't leste waat hae reip, doe veil 'r òm en sjleip.
 
Ein voetbalklub hie oet de buurt, die zout in groote nood.
De klubkas waar al waeke laeg, hun sjout die waar al groot.
De penningmeister woort gevraog, waat is toch aan de handj.
Mer dem kreeg neemes wakker, loug te sjlaope langs de kantj.
Doe zong 't gans besjtuur .....

Marie waar in de sjouwburg, op zuik nao hööre minsj.
Ze hauw get goud te make, want ze louge in de klinsj.
Ze koosj hööm eesj neit vènje, mer doe koum ze langs de tap.
Dao loug dae jong te sjlaope in zien matrozepak.
En ze zònge alleney .....
 
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2017
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2017
© WWW.VASTELAOVENDZITTERD.NL 2003-2017
Terug naar de inhoud